Về việc hỗ trợ thông tin “Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Về việc hỗ trợ thông tin “Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023” tại Thành phố Hồ Chí Minh