Thủ tục hành chính

Mục lục:

Hồ sơ chuyển trường

Văn bản số 2904/SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Sở GD&ĐT Về thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2022 – 2023  

a) Hồ sơ gồm:
1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (có xác nhận
của trường THPT Đông Dương).
2.
Bản chính học bạ cấp THCS, THPT (Lưu ý, trong học bạ lớp 11 phải có điểm nghề PT)
3. Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời

4. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục).
5. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp.

b) Trình tự thủ tục chuyển trường đến cụ thể như sau:

Bước 1. Phụ huynh làm đơn xin chuyển trường (theo mẫu đính kèm) ghi đầy đủ thông tin;

Bước 2. Nộp đơn xin chuyển đến cho văn phòng trường THPT Đông Dương, sau đó văn phòng trường trình cho Lãnh đạo trường để xem xét. Nếu Lãnh đạo trường đồng ý tiếp nhận hồ sơ thì Lãnh đạo trường sẽ ký vào đơn đồng ý tiếp nhận cho học sinh chuyển đến;

Bước 3. Sau đó Phụ huynh mang đơn chuyển trường có ý kiến tiếp nhận trên về trường cũ để rút hồ sơ và làm thủ tục chuyển hồ sơ qua trường THPT Đông Dương;

Bước 4. Sau khi được Sở Giáo dục nơi chuyển đi đồng ý cho chuyển thì Phụ huynh mang tất cả hồ sơ nộp cho Sở Giáo dục đào tạo Tp. HCM;

Lưu ý: CMHS liên hệ Nhân viên văn thư nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ bước này nếu cần.

Bước 5Sau khi hồ sơ qua Sở GD&ĐT TP.HCM hoàn tất thì Phụ huynh mang tất cả hồ sơ nộp cho văn phòng trường THPT Đông Dương để làm thủ tục nhập học;

Bước 6. Văn phòng trường tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, sẽ nhận học sinh vào học.

c) Thời gian

– Việc chuyển trường được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới (30 ngày đầu trước khai giảng) và khi kết thúc học kỳ I của năm học (30 ngày đầu của học kì II).

– Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở GDĐT xem xét, quyết định.

a) Hồ sơ gồm:
1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (có sự đồng ý
tiếp nhận của trường chuyển đến).
2.
Bản chính học bạ cấp THCS, THPT (Lưu ý, trong học bạ lớp 11 phải có điểm nghề PT)
3. Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời

4. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục).
5. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng Trường THPT Đông Dương cấp.
6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM cấp.

b) Trình tự thủ tục chuyển trường đi cụ thể như sau:

Bước 1. Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, và có ý kiến tiếp nhận của trường đến.

Bước 2. Học sinh/CMHS đem đơn có ý kiến tiếp nhận của trường đến mang đến nộp lại cho bộ phận văn phòng trường THPT Đông Dương, sau đó văn phòng trường trình cho Lãnh đạo trường để xem xét.

Bước 3. Sau khi Lãnh đạo Trường THPT Đông Dương đồng ý cho HS chuyển đi thì văn thư sẽ trả hồ sơ học tập của học sinh gồm: Học bạ (bản chính), giấy giới thiệu chuyển trường và các hồ sơ có liên quan của học sinh…

Bước 4. Phụ huynh mang hồ sơ chuyển trường lên Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh; Sở GD tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp giấy giới thiệu chuyển trường.

Lưu ý: CMHS liên hệ Nhân viên văn thư trường chuyển đến để được tư vấn, hỗ trợ bước này nếu cần.

Bước 5Sau khi hồ sơ qua Sở GD&ĐT Tp.HCM hoàn tất thì Phụ huynh mang tất cả hồ sơ nộp cho văn phòng trường chuyển đến để làm thủ tục nhập học.

c) Thời gian

– Việc chuyển trường được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới (30 ngày đầu trước khai giảng) và khi kết thúc học kỳ I của năm học (30 ngày đầu của học kì II).

– Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở GDĐT xem xét, quyết định.

a) Hồ sơ gồm:
1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (có xác nhận
của trường chuyển đến).
2.
Bản chính học bạ cấp THCS, THPT (Lưu ý, trong học bạ lớp 11 phải có điểm nghề PT)
3. Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời

4. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
5. Các giấy tờ hợp lệ liên quan đến lí do chuyển trường (nếu có)
.

b) Trình tự thủ tục chuyển trường đến cụ thể như sau:

Bước 1. Phụ huynh làm đơn xin chuyển trường (theo mẫu đính kèm) ghi đầy đủ thông tin;

Bước 2. Nộp đơn xin chuyển đến cho văn phòng trường THPT Đông Dương, sau đó văn phòng trường trình cho Lãnh đạo trường để xem xét. Nếu Lãnh đạo trường đồng ý tiếp nhận hồ sơ thì Lãnh đạo trường sẽ ký vào đơn đồng ý tiếp nhận cho học sinh chuyển đến;

Bước 3. Sau đó Phụ huynh mang đơn chuyển trường có ý kiến tiếp nhận trên về trường cũ để rút hồ sơ và làm thủ tục chuyển hồ sơ qua trường THPT Đông Dương;

Bước 4. Phụ huynh mang tất cả hồ sơ nộp cho văn phòng trường THPT Đông Dương để làm thủ tục nhập học;

Bước 5. Văn phòng trường tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, sẽ nhận học sinh vào học.

c) Thời gian

– Việc chuyển trường được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới và khi kết thúc học kỳ I của năm học.

– Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở GDĐT xem xét, quyết định.

– Thời gian chuyển trường theo quy định của Sở GD&ĐT Tp.HCM.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ chuyển trường của học sinh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Nộp tại văn phòng trường (bộ phận văn thư).

LƯU Ý: HS/CMHS nên liên hệ trước văn thư nhà trường để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chuyển trường.

HS/CMHS vào thư mục biểu mẫu để tải mẫu đơn tương ứng:

Thư mục các loại biểu mẫu

 

Hồ sơ Bảo lưu

Văn bản số 2904/SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Sở GD&ĐT Về thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2022 – 2023  

a) Hồ sơ gồm:
1. Đơn xin bảo lưu do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
2. Hồ sơ có liên quan đến lý do xin bảo lưu (hồ sơ bệnh án, visa, xác nhận đồng ý
học của trường nước ngoài…)

b) Trình tự thủ tục bảo lưu cụ thể như sau:

Bước 1. Phụ huynh làm đơn xin xin bảo lưu (theo mẫu đính kèm) ghi đầy đủ thông tin;

Bước 2. Nộp đơn xin bảo lưu cho văn phòng trường THPT Đông Dương, sau đó văn phòng trường trình cho Lãnh đạo trường để xem xét. Nếu Lãnh đạo trường đồng ý tiếp nhận hồ sơ thì Lãnh đạo trường sẽ ký vào đơn đồng ý cho học sinh bảo lưu;

Bước 3. Văn phòng trường tiếp nhận hồ sơ, và giải quyết bảo lưu theo từng năm học.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ bảo lưu của học sinh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Nộp tại văn phòng trường (bộ phận văn thư).

LƯU Ý: HS/CMHS nên liên hệ trước văn thư nhà trường để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ.

HS/CMHS vào thư mục biểu mẫu để tải mẫu đơn tương ứng:

Thư mục các loại biểu mẫu

 

Hồ sơ xin học lại

Văn bản số 2904/SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Sở GD&ĐT Về thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2022 – 2023  

1. Đối tượng: Là học sinh đã nghỉ học qua các năm nhưng vẫn còn trong độ tuổi quy định của cấp học.

2. Thời gian: Trong thời gian Hè trước khi khai giảng năm học mới.

3. Hồ sơ:    

– Đơn xin học lại (theo mẫu đính kèm);

Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).

Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng).

– Hồ sơ có liên quan đến lý do xin học lại (xác nhận đã bảo lưu, hồ sơ bệnh án…)
– Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước.

4. Thủ tục:

– HS xin học lại là HS cũ của trường: nộp đơn xin học lại và các hồ sơ có liên quan cho nhân viên văn thư. Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi Văn thư nhà trường đã kiểm tra hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

– HS xin học lại là HS từ trường khác: Học sinh liên hệ trường cũ để xác nhận vào đơn xin học lại ở trường THPT Đông Dương, Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương trong thời gian nghỉ học và thực hiện các thủ tục như
đối với học sinh chuyển trường.

Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp THPT: Giám đốc Sở GDĐT xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

5. Nhập học: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học khi hồ sơ được Văn thư kiểm tra xác nhận đầy đủ và hợp lệ.

6. Bộ phận văn phòng nhà trường sẽ thông báo việc xin học lại cho học sinh qua số điện thoại đã đăng ký.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của học sinh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Nộp tại văn phòng trường (bộ phận văn thư).

LƯU Ý: HS/CMHS nên liên hệ trước văn thư nhà trường để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ.

HS/CMHS vào thư mục biểu mẫu để tải mẫu đơn tương ứng:

Thư mục các loại biểu mẫu

 

Thủ tục rút bằng tốt nghiệp THPT/Giấy chứng nhận hoàn thành CTGDPT

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Bước 1: Học sinh liên hệ Văn phòng trường, xuất trình giấy CMND/CCCD (có họ tên, ngày tháng năm sinh của học sinh cần rút bằng tốt nghiệp).

Trường hợp học sinh không trực tiếp đến nhận bằng phải có giấy uỷ quyền (có xác nhận của UBND phường/xã/thị trấn; tham khảo biểu mẫu đính kèm) cho người đến nhận thay. Người nhận thay mang theo CMND hoặc thẻ CCCD của mình còn thời hạn. (theo Điểm c, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019)

Bước 2: Văn thư kiểm tra danh sách, đối chiếu CMND/CCCD và các giấy tờ, nếu hợp lệ cho học sinh hoặc người nhận thay ký nhận vào sổ cấp phát bằng, sổ đăng bộ và phát bằng cho học sinh/người nhận thay.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của học sinh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Nộp tại văn phòng trường (bộ phận văn thư).

LƯU Ý: HS/CMHS nên liên hệ trước văn thư nhà trường để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ.

HS/CMHS vào thư mục biểu mẫu để tải mẫu đơn tương ứng:

Thư mục các loại biểu mẫu

 

Quy trình về hồ sơ xin trích lục học bạ THPT

1. Đơn theo mẫu xin trích lục học bạ THPT, có xác nhận của UBND/Công an Phường/Xã.

2. Học sinh hoặc Cha mẹ học sinh nộp Đơn tại Văn phòng nhà trường, nhân viên văn thư tiếp nhận và hẹn trả kết quả; khi đi học sinh mang theo một hình thẻ 3×4 của cá nhân xin trích lục để dán vào HB trích lục.

3. Nhân viên văn thư trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

4. Trả kết quả cho học sinh hoặc cha mẹ học sinh theo lịch hẹn tại Văn phòng nhà trường.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của học sinh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Nộp tại văn phòng trường (bộ phận văn thư).

– Trường hợp HS ở xa, HS/CMHS có thể chụp/scan đơn xin trích lục có xác nhận của UBND/Công an Phường/Xã gửi qua zalo/mail trước cho nhân viên văn thư; và khi đến nhận trích lục HB thì mang theo đơn để nộp cho nhà trường lưu.

– Trường hợp học sinh không trực tiếp đến nhận phải có giấy uỷ quyền (có xác nhận của UBND phường/xã/thị trấn; tham khảo biểu mẫu đính kèm) cho người đến nhận thay. Người nhận thay mang theo CMND hoặc thẻ CCCD của mình còn thời hạn

LƯU Ý: HS/CMHS nên liên hệ trước văn thư nhà trường để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ.

HS/CMHS vào thư mục biểu mẫu để tải mẫu đơn tương ứng:

Thư mục các loại biểu mẫu

 

Quy trình về hồ sơ xin xác nhận HS còn đang học tại trường

1. Đối tượng: là học sinh đang học tại trường, và ghi theo mẫu đơn (xem biểu mẫu đính kèm).

2. Học sinh hoặc Cha mẹ học sinh nộp đơn tại Văn phòng nhà trường, nhân viên văn thư tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

3. Nhân viên văn thư kiểm tra lại hồ sơ học sinh đang học trình Lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

4. Sau khi được Lãnh đạo trường phê duyệt: Học sinh vào nhận Giấy xác nhận theo lịch hẹn tại Văn phòng nhà trường hoặc qua bưu điện theo địa chỉ học sinh đã đăng ký.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ của học sinh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Nộp tại văn phòng trường (bộ phận văn thư).

LƯU Ý: HS/CMHS nên liên hệ trước văn thư nhà trường để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ.

HS/CMHS vào thư mục biểu mẫu để tải mẫu đơn tương ứng:

Thư mục các loại biểu mẫu