Tầm nhìn & Sứ mệnh

Trích “Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2022 – 2026”

Tầm nhìn

“Đến năm 2026, Trường THPT Đông Dương là một trong những trường có chất lượng giáo dục cao, học sinh sẽ lựa chọn để học tập, rèn luyện; nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên với tư duy độc lập, tham gia tích cực vào việc học tập suốt đời”.

Sứ mệnh

“Xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, nề nếp, kỷ cương để mỗi cá nhân đều có cơ hội hoàn thiện nhân cách, phát triển tài năng, tư duy sáng tạo và tiềm lực của mình”.

Hệ thống giá trị cơ bản, cốt lõi

Tinh thần yêu nước
Dân chủ trong mọi hoạt động
Lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm
Tính trung thực
Tình đoàn kết, sự hợp tác
Lòng nhân ái và sự bao dung
Chăm chỉ, tính sáng tạo
Không ngừng đổi mới, khát vọng vươn lên

Triết lý giáo dục

Đối với người học: mục đích hướng đến là “Tri nhân, tri thư, tri lễ nghĩa”

Đối với người dạy: Tôn chỉ hướng đến là “Tận lực, tận trí, tận chân tâm”.

Tri nhân,

Học để làm người, học để biết sống hài hoà, biết yêu thương.

tri thư,

Học để có hiểu biết, có tri thức.

tri lễ nghĩa

Học để biết cư xử có lễ nghĩa, phép tắc.

Tận lực,

Dạy dỗ, chăm lo cho học sinh bằng tất cả sức lực, khả năng của mình.

tận trí,

Vận dụng tối đa trí tuệ, hiểu biết, năng lực để dạy bảo, dẫn dắt học trò.

tận chân tâm!

Yêu thương, quan tâm học sinh bằng tất cả tấm lòng,  tình yêu thương trọn vẹn.

Ở mái trường Đông Dương, học sinh không chỉ được dạy bảo kiến thức sách vở mà còn được quan tâm toàn diện về tình cảm, tinh thần, lối sống…

Giáo viên không chỉ là người cung cấp tri thức mà còn là người dẫn dắt, quan tâm các em bằng tất cả tình yêu thương.

Tin rằng với tôn chỉ tốt đẹp như vậy, thầy và trò trường Đông Dương sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

0838.113.117
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon