Kế hoạch liên tịch tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp Áo dài online năm 2023 “Duyên dáng sân trường”

Kế hoạch liên tịch tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp Áo dài online năm 2023 “Duyên dáng sân trường”