Hướng dẫn nộp và nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường Trung học phổ thông năm học 2023 – 2024

Hướng dẫn nộp và nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường Trung học phổ thông năm học 2023 – 2024