Về tổ chức sinh hoạt kỷ niệm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch) và tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2023

Về tổ chức sinh hoạt kỷ niệm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch) và tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2023