Thư từ nước Mỹ – em Lương Mai Thu Huyền – cựu học sinh

“… Em viết lá thư này gửi đến thầy cô nhân dịp em tốt nghiệp College ở Mỹ và hoàn thành
xong “chương đầu tiên” trên chuyến hành trình một mình dài đằng đẵng ở xứ Cờ Hoa.
Ngày em tốt nghiệp cũng chính là ngày đánh dấu cho những nỗ lực và sự học hỏi không
ngừng nghỉ của em được đền đáp. Em chỉ muốn chia sẻ niềm vui này đến với thầy cô và
em cũng muốn thầy cô biết rằng em đã học chăm, làm chăm và phát triển rất nhiều…”