Chúc mừng trường THPT Đông Dương đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2022-2023

Trường THPT Đông Dương đã được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2022-2023 theo Quyết định số 2240/QĐ-SGDĐT ngày 02/8/2023 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành