Về việc tham dự Chương trình Tư vấn Tuyển sinh – hướng nghiệp dành cho phụ huynh năm 2023 với chủ đề “Cùng con vào tương lai”

Về việc tham dự Chương trình Tư vấn Tuyển sinh – hướng nghiệp dành cho phụ huynh năm 2023 với chủ đề “Cùng con vào tương lai”