Về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Ngân (1902 – 2022).

Về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Ngân (1902 – 2022).