V/v phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục

V/v phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục