Trường THPT Đông Dương đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

Chúc mừng Trường THPT Đông Dương đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

QĐ số 213/QĐ-UBND-CA ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 12 công nhận cơ sở giáo dục tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022