Thăm Quan IEC_ ĐH Giao Thông Vận Tải Tp.Hcm

Xin chào Trường THPT Đông Dương!
        Được sự hỗ trợ từ BGH Trường THPT Đông Dương chương trình thăm quan và định hướng nghề nghiệp IEC đã diễn ra thành công. BGH Viện đào tạo và hợp tác quốc tế IEC xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô Trường THPT Đông  Dương.
      Viện đào tạo và hợp tác quốc tế (IEC) thuộc Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM xin gửi BGH Trường THPT Đông Dương hình ảnh tham gia hoạt động của chương trình.
      Xin chân thành cảm ơn và chúc Trường THPT Đông Dương ngày càng phát triển.
      Chúc BGH sức khỏe!
                                                                          Trích từ “Thư cảm ơn và hình ảnh thăm quan IEC_ ĐH GTVT”
Một số hình ảnh tham quan: