Quyết định số 3046 quyết định công nhận “trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” năm học 2022 -2023

Chúc mừng trường THPT Đông Dương đã được công nhận “trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” năm học 2022 -2023!