Kết quả học tập – Tháng 9 – Năm học 2023 – 2024

Đã có kết quả học tập – điểm trung bình các môn Tháng 9 – Năm học 2023 – 2024, kính mời quý phụ huynh xem …

Quý phụ huynh chọn đúng khối HS đang học và nhập số CCCD của học sinh vào ô bên dưới rồi nhấn “XEM ĐIỂM” để xem kết quả học tập của học sinh!