Gợi ý giúp bạn ghi điểm trong bài luận tiếng Anh

Nếu thông tin về bài luận tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 khiến bạn lo lắng thì bằng một số phương pháp tiếp cận đơn giản, bạn có thể cải thiện đáng kể khả năng viết của mình.

1. Hiểu rõ chủ đề 
 
Vì bài luận bạn được yêu cầu viết khá ngắn (khoảng 140 từ), điều mà bạn cần là xác định và hiểu rõ chủ đề.
 
2. Viết ra những thông tin bạn định cung cấp trong bài
 
 Điều này có nghĩa rằng bạn cần viết ra thông tin là có liên quan mà bạn cho rằng bạn sẽ cung cấp trong bài. Nói cách khác, chắc chắn rằng thông tin của của bạn chỉ xung quanh một chủ đề thống nhất. Ngoài ra bạn còn có thể đưa ra vài dẫn chứng cũng như lật ngược lại vấn đề.
 
3. Viết một dàn bài
 
Sau khi suy nghĩ về chủ đề, hãy viết một dàn bài về chủ đề này. Hãy viết dàn bài theo cấu trúc.
 
Mở đầu với một khẳng định, lập luận cơ bản. Dẫn chứng, minh họa. Cuối cùng là kết luận.
 
Tùy thuộc vào chủ đề, hãy thêm phần lật ngược vấn đề nếu bạn cho rằng nó quan trọng và giúp bài viết của bạn thêm độc đáo. Nếu một bài viết quá ngắn, bạn có thể bỏ qua phần này. 
 
4. Viết nháp trước tiên
 
Hãy viết bài luận ra nháp trước rồi đọc đi đọc lại về ngữ pháp cũng như chính tả. Giả sử bạn có ý tưởng về chủ đề, nhưng không nhớ từ mới về chủ đề ấy, bạn cần viết trước ra nháp và tìm cách thay thế bằng những từ đồng nghĩa. Giả sử bạn đã viết câu trọn vẹn về cả từ ngữ và ngữ pháp, hãy chú ý đến các phương pháp liên kết các câu, các đoạn. Bạn có thể liên kết các câu bằng các liên từ như : “First, next, finally… hay First and foremost, moreover, in short hoặc To begin with, moreover, by and large…
 
 
5. Chú ý đến lỗi chính tả và ngữ nghĩa
 
Khi viết, hãy chú ý đến lỗi chính tả và ngữ nghĩa. Một lần nữa hãy chú ý rằng tất cả các ý trong bài viết cần xoay quanh đề thi. Sau khi hoàn thành, hãy đọc lại nhiều lần để soát và sửa lỗi.
 
Mẹo nhỏ:
Khi nghi ngờ về những mẩu thông tin hoặc kiểu câu bạn muốn viết trong bài, hãy loại bỏ nó. Sự gắn kết trong một bài luận ngắn gọn sẽ tạo thế mạnh riêng cho bài viết của bạn. Bạn càng viết dài về ngữ thông tin hoặc mẫu câu không chắc chắn, bạn càng dễ mắc lỗi và mất điểm.
Theo Quỳnh Trang – http://ttvn.vn