Cách dùng ứng dụng VneID thay Sổ hộ khẩu thế nào?

Người dân có thể sử dụng thông tin trên CCCD cũng như thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID để giải quyết các thủ tục hành chính và giao dịch dân sự.

Các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, bắt đầu từ 01/01/2023, Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử.

Mới đây, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, hướng dẫn về bảy phương thức sẽ thay thế sổ hộ khẩu, để người dân và các cơ quan, đơn vị thực hiện. Cụ thể những phương thức đó bao gồm:

1. Căn cước công dân gắn chíp

2. Thiết bị đọc mã QR trên Căn cước công dân gắn chip

3. Thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân

4. Tra cứu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

5. Tài khoản định danh cá nhân điện tử

6. Giấy xác nhận thông tin về cư trú

7. Thông báo số định danh cá nhân

Như vậy, sau khi Sổ hộ khẩu không còn giá trị sử dụng, người dân có thể dùng một trong 07 phương thức trên để tra cứu thông tin thay thế loại sổ này.

Tài khoản định danh điện tử được xem là một phương thức tối ưu. Vậy cách sử dụng tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VneID ra sao?

Dùng ứng dụng VneID thay Sổ hộ khẩu thế nào?

Để dùng ứng dụng VneID thay thế Sổ hộ khẩu, công dân cần thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID, đến cơ quan công an đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Sau đó, kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNeID.

Sau khi tài khoản được kích hoạt, công dân thực hiện việc đăng nhập một lần trên Cổng dịch vụ công quốc gia với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu.

Cổng Dịch vụ quốc gia này có liên thông với cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương để công dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử (Form) có sẵn. Người dân không phải điền, cũng như không sửa được thông tin trên form có sẵn đó.

Các thông tin (tùy theo dịch vụ công) sẽ bao gồm:

– Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

– Ngày, tháng, năm sinh;

– Giới tính;

– Quê quán;

– Dân tộc;

– Nơi thường trú;

– Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng;

– Số chứng minh đã được cấp;

– Số thẻ CCCD, chính là số định danh cá nhân…

Đối với ứng dụng VneID, công dân sử dụng tài khoản, mật khẩu đăng nhập ứng dụng trên thiết bị di động và có thể sử dụng các thông tin CCCD, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID để giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự.

Thông tin hiển thị trên VNeID gồm:

– Số CCCD;

– Họ và tên;

– Ngày sinh;

– Giới tính;

– Quốc tịch;

– Quê quán;

– Nơi thường trú;

– CCCD có giá trị đến…;

– Đặc điểm nhận dạng;

– Ngày cấp;

– Số điện thoại.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có lưu ý các doanh nghiệp, tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh điện tử của người dân.

Một phương thức khác có thể sử dụng để thay thế sổ hộ khẩu là tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đầu tiên cần truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Tiếp đó, đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng DVC quốc gia), xác thực bằng cách nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại.

Tại trang chủ, truy cập chức năng “Thông tin công dân” rồi nhập các thông tin theo yêu cầu: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn Tìm kiếm.

Màn hình sẽ hiển thị thông tin cơ bản của công dân gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Nơi thường trú. Thông tin gia đình, thông tin chủ hộ