Về việc hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet năm 2022

Về việc hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet năm 2022