Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 – 23/11/2022).

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 – 23/11/2022).