Về “Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2023” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Về “Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2023” tại Thành phố Hồ Chí Minh