Tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh khối trung học phổ thông năm 2022

Tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh khối trung học phổ thông năm 2022