Thông tin về kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM

Với mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, góp phần tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo, năm 2020 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL). 

Kính gửi Ban Giám hiệu các Trường THPT,

Với mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, góp phần tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo, năm 2020 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL). Kết quả của kỳ thi ĐGNL được sử dụng như một phương thức xét tuyển vào các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM và một số trường ĐH, CĐ ngoài hệ thống ĐHQG-HCM;

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM kính gửi Ban Giám hiệu các trường THPT các thông tin về kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2020, bao gồm:

  1. Công văn của Trung tâm KT&ĐGCLĐT kính gửi Ban Giám hiệu quý Trường;
  2. Bài giới thiệu về kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM;
  3. Tờ brochure về kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM năm 2020;
  4. Bài thi mẫu.

Kính mong Ban Giám hiệu và Thầy/Cô của quý Trường truyền đạt thông tin về kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM đến thí sinh của trường và tạo điều kiện cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Cảm ơn Ban Lãnh đạo và Thầy/Cô của Quý Trường.

 

HS quan tâm xem thêm các file đính kèm sau:

1. Công văn của Trung tâm KT&ĐGCLĐT kính gửi Ban Giám hiệu quý Trường

2. Bài giới thiệu về kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM

3. Tờ brochure về kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM năm 2020

4. Bài thi mẫu.