Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông cho HS đến trường – Tháng 9 năm 2022”

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông cho HS đến trường – Tháng 9 năm 2022”