Tổ chức kì thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2022 – 2023

Tổ chức kì thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2022 – 2023