KH tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm ngày NGVN (20/11/1982-20/11/2022)

KH tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm ngày NGVN (20/11/1982-20/11/2022)