Kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân – năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân – năm 2023