Kế hoạch triển khai các phương án, biện pháp phòng tránh ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2023-2024

Kế hoạch triển khai các phương án, biện pháp phòng tránh ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2023-2024