Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tác ảnh lần XVI dành cho học sinh THCS, THPT và học viên các TT. GDTX, TT. GDNN-GDTX năm học 2022 – 2023

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tác ảnh lần XVI dành cho học sinh THCS, THPT và học viên các TT. GDTX, TT. GDNN-GDTX năm học 2022 – 2023