Kế hoạch Tổ chức Hội thao truyền thống ngành giáo dục thành phố chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Kế hoạch Tổ chức Hội thao truyền thống ngành giáo dục thành phố chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)