Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường – tháng 9 năm 2022”

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường – tháng 9 năm 2022”