Kế hoạch kiểm tra đánh giá môn Tin – Năm học 2020-2021

Kế hoạch kiểm tra đánh giá môn Tin – Năm học 2020-2021

 

{google_docs}https://docs.google.com/document/d/1zS0_ZDQYga1G9M79E_CX20U4Ji5ynOwE{/google_docs}