Kế hoạch Giáo dục tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn TpHCM

Kế hoạch Giáo dục tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn TpHCM