Hướng dẫn Tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022) kỷ niệm 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2022)

Hướng dẫn Tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022) kỷ niệm 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2022)