Tổ chức cuộc thi “Viết lên ước mơ” dành cho học sinh THPT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023

Tổ chức cuộc thi “Viết lên ước mơ” dành cho học sinh THPT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023