KH triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đ/v cán bộ GV, NV, HS năm học 22-23

KH triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đ/v cán bộ GV, NV, HS năm học 22-23