KH Triển khai công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2023 – 2024

KH Triển khai công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2023 – 2024