KH tổ chức giải bóng đá nữ chào mừng ngày PNVN 20/10

KH tổ chức giải bóng đá nữ chào mừng ngày PNVN 20/10