KH tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11” năm 2023

KH tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11” năm 2023