Kết quả học tập – Tháng 4 – Năm học 2022 – 2023

Đã có kết quả học tập – điểm trung bình các môn Tháng 4 – Năm học 2022 – 2023, kính mời quý phụ huynh xem …

Quý phụ huynh chọn đúng khối HS đang học và nhập mã số học sinh (Chú ý: nhập đúng chữ cái IN HOAchữ số) vào ô bên dưới rồi nhấn “XEM ĐIỂM” để xem kết quả học tập của học sinh!